Nejprodávanější stůl Liftor Vision ve slevě do 31. 10. 2022

[Přeskočit k obsahu]

Distanční výuka a polohovací stoly

Už více než rok se žáci a studenti učí na dálku, přes tablet nebo počítač. Z provizorního řešení se stal nový standard a lze očekávat, že i přes otevření škol se děti k domácí výuce ještě několikrát vrátí. Jak uzpůsobit podmínky distančního učení tak, aby jejich zdraví netrpělo?

 


Výuka v domácích podmínkách je pro děti náročnější než ve škole. Musejí se totiž vyrovnat s:

 • rušivými elementy (další děti, zvířata, televize, aj.),

 • ovládáním složitých technologií (a často i s kvalitou připojení),

 • nevyhovujícím domácím nábytkem.

Zejména poslední bod si svou daň nevybírá jen na schopnosti soustředit se, ale i na zdraví. Psací stoly a židle ve školách podléhají přísným normám, ve kterých se klade důraz především na ergonomii.

Školní den má také pevně daný řád. Výuka se v pravidelných blocích střídá s přestávkami pro uvolnění tělesného aparátu, u mladších dětí bývá učení navíc proloženo interaktivními hrami. To vše pomáhá předcházet škodlivým následkům nadměrného sezení. Přesto i školy experimentují s výukou vestoje (viz dále).

Většina domácností ovšem na tento styl výuky není uzpůsobena. Židle a stoly, které naše děti využívají, nejsou často pro dlouhé učení vhodné, např. už jen proto, že jde o levnější kousky s omezenými možnostmi uzpůsobení. Řada žáků navíc tráví část výuky třeba na gauči nebo dokonce v posteli.

 

Výuka vsedě ohrožuje zdraví

V roce 2016 vyšel ve vědeckém periodiku Sports Medicine přehled o 13 vědeckých experimentech, které zkoumaly dopad výuky vestoje na zdraví a soustředění žáků. Ve většině hodnocených studií si děti mohly vybrat mezi výukou vsedě a vestoje. Využity byly jak statické desky pro práci vestoje, tak polohovací stoly.

Z výsledků vyplynulo, že pokud děti měly možnost výběru, trávily část výuky vestoje (což se mj. pojilo i s vyšším energetickým výdejem). Podle subjektivního dojmu učitelů, kteří se experimentů účastnili, se žáci při výuce vestoje také lépe soustředili

To ostatně koresponduje s výsledky jiného výzkumu (Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention), podle kterého vede práce vestoje k 45% zvýšení produktivity. Podle studie z roku 2014 (The effect of stand-biased desks on academic engagement: an exploratory study) se zase děti při práci vestoje zvládnou na probíranou látku koncentrovat déle než jejich spolužáci usazení v lavicích.

třída

Výuka s využitím polohovacích stolů může být jeden ze způsobů, jak bojovat proti dětské nadváze a obezitě, kterými v Česku – dle Světové zdravotnické organizace – trpí v souhrnu  více než třetina dětí. Dle zmíněného přehledu stráví žáků ve škole až 70 % času sezením a tento stereotyp si často přenáší do dospělosti. Tyto návyky je velmi obtížné  odstranit a v konečném důsledku mohou významně snižovat budoucí kvalitu života.

Polohovací stoly mohou zároveň pomoci žákům s ADHD k lepšímu chápání učiva. Při výuce vestoje totiž mohou snadněji provozovat různé mikrohyby, které jim napomáhají k soustředění.

 

Investice do kvalitního stolu je nezbytností

Je proto důležité zvážit, zda podobným následkům chceme vystavit i naše děti. Nespornou výhodou polohovacího stolu je fakt, že „roste“ spolu s potomkem. Lze jej přizpůsobit výšce dítěte při stání i vsedě a dodržovat tak zásady správného sezení. Navíc není potřeba každých několik let pořizovat nový stůl s odlišnou výškou desky.

Při výběru výškově nastavitelného stolu vezměte v potaz především:

 • výšku dítěte (mělo by být vysoké alespoň 130 cm, aby na desku v nejnižší poloze pohodlně dosáhlo),

 • zda je v dětském pokoji dostatek osvětlení (lze kompenzovat tzv. flickr-free lampou, která lze ke stolu dokoupit),

 • stabilitu stolu (aby nedošlo k jeho převrácení – kvalitní polohovací stoly stojí na pevných nohách),

 • rozsah pracovní plochy (u stolů Liftor může být až 220 × 100 cm),

 • možnost ukládání jednotlivých poloh do paměťové jednotky,

 • bezpečnost segmentů noh při změně polohy (viz 2segmentové vs. 3segmentové nohy u polohovacího stolu: které vybrat?).

Bližší informace dále zjistíte v průvodci výběrem výškově nastavitelného stolu a v článku o příslušenství k polohovacím stolům.

  

Shrnutí článku:

 • Dlouhodobá distanční výuka není vyhovující kvůli obtížně upravitelnému nábytku – především stolu a židli.
 • Z výsledků řady výzkumů vyplynulo, že výuka vestoje pomáhá žákům k lepšímu soustředění a upevnění pohybových návyků.
 • Při výběru polohovacího stolu je důležitý jeho výškový rozsah, stabilita a bezpečnost.

 

Sestavit polohovací stůl na míru

Mapa míst, kde můžete naše stoly vyzkoušetZabezpečení pomocí SSL certifikátů GDPR ochrana osobních údajů Vracíme přírodě to, co si bereme

Kde můžete stoly Liftor vyzkoušet?

Potřebujete poradit s výběrem?
info@liftor.cz
+420 736 691 436

© 2022 Liftor s.r.o., provozovna: Šlovická 1360, 33441 Dobřany
Sídlo: Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň, IČ: 08632197

*GARRETT et al. Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors. 2016, 4(2-3), 188-195

**SAEIDIFARD et al. Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology. 2018, 25(5), 522-538.

***WARREN et al. Sedentary Behaviors Increase Risk of Cardiovascular Disease Mortality in Men. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2010, 42(5), 879-885

DIAZ et al. Patterns of Sedentary Behavior and Mortality in U.S. Middle-Aged and Older Adults. Annals of Internal Medicine. 2017, 167(7).

††CONG et al. Association of sedentary behaviour with colon and rectal cancer: a meta-analysis of observational studies. British Journal of Cancer. 2014, 110(3), 817-826. 

†††BUCKLEY et al. Standing-based office work shows encouraging signs of attenuating post-prandial glycaemic excursion. Occupational and Environmental Medicine. 2014, 71(2), 109-111.