Letní mega slevy! Až 30 % na vybrané polohovací stoly a ergonomické židle. | Prodlužujeme pouze do 16. července 18. července nebo do vyprodání zásob.

Sedavý životní styl a stárnutí. Co nám ukázala studie zdravotních sester?

V dnešní době se stárnutí populace stává jedním z klíčových témat veřejného zdraví. S rostoucím počtem lidí starších 65 let se zvyšuje i význam péče o zdraví v pokročilém věku. Jaké jsou nejnovější poznatky a jaký vliv má náš životní styl na proces stárnutí? To jsou otázky, na které se zaměřila i studie sledující po 20 let životní styl zdravotních sester.

Cílem této kohortové studie bylo posoudit nezávislý vliv sedavého životního stylu a lehké fyzické aktivity na zdravé stárnutí, a také odhadnout teoretický vliv nahrazování častého sezení lehkou fyzickou aktivitou, střední až intenzivní fyzickou aktivitou nebo spánkem na podporu zdravého stárnutí.

Studie využila data ze Nurses’ Health Study, kde bylo sledováno 45 176 žen ve věku 50 let a starších, bez významných chronických onemocnění v roce 1992, po dobu 20 let. Hodnocené byly tři typy trávení času sezením (čas strávený sledováním televize, sedění v práci, další sedavé aktivity doma) a dvě formy lehké fyzické aktivity (stání nebo chůze doma a ve práci).

 

Význam pohybu a fyzické aktivity

Podle této studie se zdá, že každodenní aktivity jako stání, chůze nebo dokonce práce v zahradě mohou hrát klíčovou roli v tom, jak zdravě stárneme. Zjistilo se, že každodenní nahrazení času strýveného sezením těmito lehkými aktivitami může výrazně zlepšit naše zdraví. Například nahrazení pouhé hodiny sledování televize lehkou fyzickou aktivitou doma či ve práci může podle studie zvýšit šance na zdravé stárnutí.

 

Procházka v přírodě
Procházka s přáteli po práci nebo v rámci obědové pauzy je jedním z kroků, jak snížit dopad sedavého životního stylu na zdraví. 

Vliv sedavého životního stylu na zdraví

Zároveň však studie varuje před nadměrným sedavým životním stylem, jako je dlouhé sezení při práci nebo sledování televize. Každodenní dlouhodobé sedění může značně ovlivnit naše zdraví a zvýšit riziko různých chronických onemocnění. Proto je klíčové najít rovnováhu mezi odpočinkem a aktivitou, která podporuje zdraví a vitalitu.

Rozmanitost aktivit a význam spánku

Důležité je také zaměřit se na rozmanitost aktivit během dne. Od krátkých procházek po práci až po lehké cvičení doma, jako jsou protahovací cviky nebo jóga, každá forma pohybu přispívá k celkovému zdraví. Mírně intenzivní až intenzivní fyzická aktivita má podle studie pozitivní vliv na naše fyzické i duševní zdraví.

 

Zdravý spánek
Spánek hraje klíčovou roli v regeneraci našeho těla. Jeho časová potřeba se liší, ale průměrně potřebuje dospělý člověk spát denně 7 - 9 hodin. 

Nezapomínejme ani na význam spánku. Dostatečný odpočinek je klíčový pro regeneraci našeho těla a mysli. Studie naznačují, že vyvážený životní styl, který zahrnuje dostatek spánku, zdravou stravu a pravidelnou fyzickou aktivitu, může výrazně ovlivnit naše zdraví i v pokročilejším věku.

Závěr

Poznatky z nedávného výzkumu ukazují, že drobné změny v každodenním životním stylu mohou mít významný vliv na naše zdraví a jakost života i v pozdějším věku. Vyzkoušejme tedy věnovat více času pohybu, omezit sedavé aktivity a dbát na kvalitní spánek. Naše budoucí já nám za to poděkuje.

Podnět k diskuzi a zamyšlení

Co si myslíte o vlivu každodenních aktivit a spánku na zdravé stárnutí? Jaké máte osobní zkušenosti s tím, jak životní styl ovlivňuje vaše zdraví? Napište nám!

500 Kč na nákup