LETNÍ MEGA SLEVY! 30 % na vybrané polohovací stoly a ergonomické židle! | Prodlužujeme do 23.července 25. července nebo do vyprodání zásob.

Zdravotní problémy se zády u dětí

Problémy se zády trápí čím dál víc nejen dospělých, ale také dětí. Co je způsobuje a jak se jim vyhnout?


Stále více dětí v současnosti trápí zdravotní problémy se zády. Nejen, že je záda bolí, ale s přetíženou páteří souvisí i nárůst bolestí hlavy a další obtíže. Vše samozřejmě souvisí s pasivním životním stylem (často celé rodiny), přetěžováním páteře a zanedbáním ergonomie při učení i trávení volného času. „To vše způsobuje vznik svalových dysbalancí,“ říká fyzioterapeutka Mgr. Lucie Alblová. Právě tyto svalové dysbalance způsobují vadné držení těla či skoliózu páteře.

Nejčastější rizikové faktory vzniku potíží se zády u dětí

Sedavý způsob života

Dlouhodobé setrvávání v jedné poloze s povolenými svaly především vsedě (ale také třeba vleže či „zhrouceně“ na zemi v jakémsi předkloněném polosedu) deformuje kosti a obratle. Dochází ke zkracování svalů a negativně jsou ovlivněny i nervy, jež páteří procházejí.

Řešení: Spolu s dětmi se snažte trávit volný čas aktivně a co nejpřirozenějším způsobem,“ radí Mgr. Lucie Alblová. Hodně choďte pěšky (ideálně v přírodě), podporujte „chození ven“ (tedy společné hraní dětí venku), naučte je hry svého mládí – vybíjenou, „Honzo, vstávej“, „Rybičky, rybičky, rybáři jedou“, naučte je skákat panáka, školku s míčem a se švihadlem, skákat gumu apod. Během pobytu doma dbejte na to, aby dítě střídalo častěji sed s jinými polohami, případně si společně zatancujte na oblíbenou hudbu.

Školáci často prosedí víc jak třetinu dne

Nevhodný stůl a židle pro školní povinnosti

Nesprávná výška stolu a sedáku židle či příliš labilní opěradlo mohou výrazně přispět k nesprávnému sezení dítěte v době, kdy píše úkoly a připravuje se na školu.

Řešení: Zařiďte svému školákovi dětský pokoj vhodným nábytkem. Vyberte především ergonomickou židlí a nejlépe polohovacím stolem. Jak dítě poroste, bude potřeba upravovat výšku stolu. Také naučte dítě správně u stolu sedět – s oběma chodidly na zemi, nohama ohnutýma v kolenou v pravém úhlu, opřené zády o opěradlo.

Školní taška

Příliš těžká školní taška

Samotná taška (aktovka, batoh) by měla splňovat požadavky na ergonomii (rozložení hmotnosti nákladu) a sama by prázdná měla vážit maximálně 1200 gramů. Celkově by dítě mělo na zádech nosit maximálně 10-15 % své hmotnosti (např. 40kg dítě by mělo nosit maximálně 4-6 kg, 50kg dítě max. 5-7,5 % atd.).

Řešení: Pravidelně kontrolujte dítěti hmotnost jeho školní tašky a na prvním stupni i obsah, aby v ní nenosilo zbytečnosti. Pokud to jde, domluvte se se školou, zda by si nemohlo učebnice nechávat ve škole (případně pořiďte učebnice dvojmo). Ve školách, kde je bezbariérový přístup, je řešením taška na kolečkách.

Zlozvyky

Nošení těžké aktovky na jednom rameni výrazně přispívá ke vzniku skoliózy (vybočení páteře do strany). Hrbení se nad mobilními telefony s „vystrčenou“ hlavou zas přetěžuje krční páteř a neustálé celkové povolení držení těla s oslabeným středem trupu ohrožuje kromě zad i vnitřní orgány, kterým chybí opora a jsou neadekvátně stlačovány v dutině břišní.

Řešení: Dříve bylo samozřejmostí, že rodiče a pedagogičtí pracovníci dbali u dětí na správné držení těla. Dnes má napomínání „Narovnej se!“ punc staromilství a není populární. Lze to udělat laskavější formou. Stačí jim říct, aby si představili, že mají uprostřed hrudníku světýlko, které rozsvítí tím, že hrudník vypnou. Kdykoli řeknete: „Rozsvítíme světýlko!“ a vypnete hruď, dítě vás rádo napodobí.

Jednostranné sporty

I když dítě sportuje, často pro něj rodiče vyberou aktivitu, která zatěžuje jen jednu stranu těla (např. tenis a další sporty pro jednu ruku) nebo jen jednu část těla (např. fotbal). Pro děti nejsou vhodné ani sporty, jež přetěžují nebo nějak deformují páteř (akrobacie, balet, kulturistika apod.).

Řešení: Pokud přesto chcete, aby dítě dělalo jednostranný sport, zajistěte mu pohybovou kompenzaci, hlídejte, zda se výrazně neposiluje jen jedna strana těla, případně mu zajistěte rehabilitační péči s cvičením.

Jednostranně zaměřený sport

Nadváha

Každé čtvrté dítě u nás trpí nadváhou. Je to alarmující i z hlediska páteře, která není na takovou zátěž připravená a zralá. Jelikož nadváha vzniká absencí pohybových aktivit a vysokokalorickou stravou, je to začarovaný kruh a celá situace může mít i negativní dopad na psychiku dítěte.

Řešení: Dostatkem pohybu a racionálním jídelníčkem předcházejte u svých dětí vzniku nadváhy. Náprava již vzniklé nadváhy i zdravotních problémů s páteří je běh na dlouhou trať

Autorka: Mgr. Eva Suchomelová

Zdroj foto: Canva.com

Mgr. Eva Suchomelová
Mgr. Eva Suchomelová

Svůj pracovní čas dělí mezi výuku a psaní. V rámci Pravopisné posilovny trénuje děti i dospělé v českém pravopisu. Kromě toho již víc než dvě desetiletí píše o životním stylu, zdraví, pohybu, výživě a mnoha dalších tématech. Je také autorkou textů již 4 dílů literárních omalovánek. Z toho je patrné, že tráví mnoho času za počítačem a musí řešit negativní dopady sedavého zaměstnání na své zdraví. I proto ji zaujalo téma zdravé práce na počítači v kombinaci s polohovacími stoly.

500 Kč na nákup