Letní mega slevy! Až 30 % na vybrané polohovací stoly a ergonomické židle. | Prodlužujeme pouze do 16. července 18. července nebo do vyprodání zásob.

Skolióza páteře

Název tohoto onemocnění pochází z řeckého skolios, tj. zahnutý, zdeformovaný a poprvé jej použil starověký lékař  Galén (131 – 201 n. l.). Skolióza je ortopedické onemocnění páteře, které se projevuje jejím vychýlením do všech tří rovin, tím se odlišuje od skoliotického držení, které je typické jen vybočením páteře do strany. U skoliózy je páteř vybočená do strany, zároveň dochází k naklopení obratlů vpřed či vzad a jejich nepřirozené rotaci.


Na první pohled nejviditelnější bývá stranové vychýlení, které se podobá buď písmenu C (C-formní skolióza) nebo písmenu S (S – formní skolióza). Podle toho, na jakou stranu je páteř vychýlena, mluvíme také o dextroskolióze (zakřivení doprava) a sinistroskolióze (zakřivení doleva).

Skoliózu páteře můžeme dělit také podle věku, ve kterém se u pacienta objeví, a to na:

  • Infantilní skoliózu, kterou vídáme u dětí nejčastěji kolem třetího roku života. Tato skolióza je typičtější u chlapců.
  • Juvenilní skoliózu, která se objevuje kolem osmého roku života a trpí jí dívky i chlapci přibližně stejně.
  • Adolescentní skoliózu, jejíž počátky se objevují s nástupem puberty. Zde jasně převažují dívky.

Skolióza je zrádná v tom, že ze začátku nebolí. Proto bývá některými rodiči podceňována. Nejedná se však pouze o kosmetický problém. Vzniklá asymetrie s sebou nese rovněž svalovou dysbalanci, která bez patřičného zásahu může být zdrojem bolestí v pozdějším věku, jak na páteři, tak například na velkých kloubech jako jsou kyčle. Skolióza může být příčinou i na první pohled nesouvisejících problémů, jako jsou třeba časté migrény.

 

Jak poznat skoliózu

Sledujte své děti v minimu oblečení nebo ve spodním prádle či plavkách zda nemají například jedno rameno výše než druhé nebo jeden bok vytažený více nahoru. Podívejte se jim také na nohy, směřují obě špičky směrem vpřed nebo jedna dovnitř a druhá ven? Takovéto nohy jsou pro skoliózu typické. Jednoduchý a i pro rodiče proveditelný je tzv. Adamsův test předklonu. Dítě se předkloní a vy se zezadu podívejte na svalové provazce (valy) kolem páteře. Vystupuje jeden výrazně výše než druhý? Objevil se v oblasti hrudníku a žeber hrb? Pak neváhejte a navštivte s dítětem specialistu – ortopeda nebo dětského fyzioterapeuta.

Skolióza páteře

Příčiny vzniku

Naprostá většina skolióz u dětí (až 80%) je bez zjevné vyvolávající příčiny, mluvíme o tzv.idiopatické skolióze. Na jejím vzniku se podílí pravděpodobně vícero faktorů – genetika, úroveň svalového napětí, stav kolagenu a mnohé další. Podle fyzioterapeutů může hrát významnou roli kvalita vývoje v prvním roce života. Rovněž vývoj zraku hraje podstatnou roli. Pokud dítě vidí asymetricky a upřednostňuje jedno oko, bude se asymetricky nastavovat ke všem podnětům, které k němu přicházejí a při výskytu dalších negativních faktorů pak může vzniknout skolióza.

Prevence

Jako prevence vzniku skoliózy je dobré už malých miminek dbát na správný handling (způsob manipulace s dítětem) tak, aby nevznikla nebo se nepodporovala případná asymetrie. Ve starším období sledujte, jak dítě zapojuje obě strany těla při hrách a běžných denních činnostech. Například při jízdě na koloběžce bychom chtěli vidět, že automaticky a plynule střídá obě strany. S nástupem do školy se ujistěte, že umí sedět symetricky, na obou půlkách zadečku stejně. Důležitá je rovněž úprava pracovního prostředí, aby nedocházelo k podpoře nebo vzniku asymetrie při učení a psaní domácích úkolů. O nošení aktovky na obou ramenou snad není třeba mluvit.

Léčba

Terapie skoliózy se liší podle její závažnosti. V naprosté většině případů se však jedná o dlouhodobou a komplexní záležitost vyžadující aktivní spolupráci několika odborníků a pacienta samotného a jeho rodiny. U velmi mírných skolióz (do 20°) je efektivním řešením adekvátně zvolená fyzioterapie, zejména aktivní pohybová léčba. Dokáže zastavit progresi křivky a u těch mírnějších ji i zlepšit. Zapomeňte však na cviky z internetu nebo podle příruček. Skolióza je natolik závažné onemocnění a každá křivka je natolik specifická, že vyžaduje skutečně individuálně zvolený program. Nevhodně zvolené cviky mohou stav dokonce zhoršit. U těžších případů kolem 20°je třeba přidat terapii korzetem. Volba toho správného se odvíjí od vyšetření a indikace lékařem specialistou – nejčastěji ortopedem. Tam, kde je zakřivení páteře tak závažné, že by mohlo negativně ovlivnit některý z životně důležitých orgánů (srdce, plíce), je třeba přistoupit k operaci.

Tělocvik

Sport a skolióza

Děti se skoliózou byly ještě donedávna omlouvány z běžné tělesné výchovy a jako jediný vhodný sport se doporučovalo plavání. V současnosti víme, že pro vyčlenění těchto dětí z tělocviku není žádný důvod, naopak tyto děti by sportovat měly. Měly by být však nejdříve zaučeny fyzioterapeutem, jak své tělo v správně nastavit, napřímit a zapojit do sportu korekční prvky. Měly by se vyhnout asymetrickým sportům, jako je například tenis, hokej, golf nebo florbal a všem dalším aktivitám, kdy jejich provádění prohlubuje a podporuje asymetrii. Špatná zpráva pro všechny vodomily, tolik vychvalované plavání bohužel nemá na skoliózu žádný zásadní vliv. Zcela zásadní je umět pracovat se skoliózou v běžných denních činnostech, jako je sed, stoj a chůze.

Autorka: Mgr. Veronika Kristková

Zdroj foto: Canva.com

Mgr. Veronika Kristková
Mgr. Veronika Kristková

Mgr. Veronika Kristková je zakladatelka a spolumajitelka terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd www.fyziobeskyd.cz. Je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci. Takřka 20 let se věnuje problematice držení těla, nohou a chůze, zejména u dětí, ale i u dospělých. Zabývá se plochonožím, valgózními kotníky, poruchami chůze, ale i neurologickými a vrozenými vadami nohou. Pořádá na toto téma vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost.

500 Kč na nákup