30% výprodej na vybrané výškově nastavitelné stoly a ergonomické židle | Prodlužujeme pouze do 23. června nebo do vyprodání zásob

Stres: co je to stres, jeho původ a následky. Víme, jak nejlépe ho zvládnout!

Život moderního člověka je často spojen s napětím a každodenním shonem, což s sebou nese vznik stresu.


Stres je přirozená reakce organismu na vnější faktory, které jsou vnímány jako hrozba nebo vyvolávají úzkost. Navzdory své přirozenosti však může mít neustálý stres vážný dopad na fyzické i duševní zdraví. Stresové stavy člověka vedou často k tomu, že záměrně vykonává rizikové činnosti, o nichž se domnívá, že mu pomohou zbavit se stresu. Člověk se v takových chvílích řídí více emocemi než rozumem.

Hlavním zdrojem stresu je práce nebo škola

Pracoviště je klíčovým faktorem ovlivňujícím duševní zdraví. To ukázala studie "TK-Stressstudie "Schalt mal ab, Deutschland!". 2021, v níž 47 % respondentů uvedlo, že hlavní příčinou stresu je práce, studium nebo škola. Podle nejnovější studie #whatsnext jsou největší problémy na pracovišti spojeny s množstvím a složitostí úkolů, objemem informací, které je třeba zpracovat, neustálými změnami, rozptylováním na pracovišti samotném. (1)

V jiné studii provedli odborníci z berlínské společnosti Wellnow Group GmbH průzkum mezi 1 000 zaměstnanci ohledně stresu na pracovišti a zjistili, že 85 % dotázaných zaměstnanců je stresováno svou prací, což má negativní dopad na jejich výkonnost a zdraví. Nabídku relaxace v práci by uvítalo 89% respondentů. Masáže jsou na prvním místě v seznamu. Většina zaměstnanců je nespokojena se současnou nabídkou volnočasových aktivit u svého zaměstnavatele. (2)

Zaměstnanci, zejména ti, kteří tráví celé dny v kanceláři, se tedy musí vážně zamyslet nad svým zdravím a každodenními návyky. Mnoho lidí si stresu nevšimne hned, ale až později, když se objeví první příznaky problémů. Ale ani tehdy jim mnoho lidí nevěnuje pozornost nebo se snaží zbavit bolesti samoléčbou, což může vést k mnoha dalším problémům. Pokud se u vás vyskytl některý z problémů uvedených v následujícím seznamu, buďte opatrní a poraďte se s lékařem, protože situaci můžete sami podcenit:

 • záchvaty třesu nebo chvění

 • skřípání zubů

 • závratě nebo točení hlavy

 • studené nebo zpocené ruce nebo nohy

 • časté nachlazení

 • časté infekce nebo vředy

 • nevysvětlitelné záchvaty alergie

 • pálení žáhy

 • bolest žaludku

 • nevolnost

 • potíže se soustředěním

 • časté záchvaty pláče

 • pocit osamělosti

 • zvýšená nespokojenost

 • nervozita

 • ztráta chuti k jídlu

 • obtížné rozhodování

 • bušení srdce nebo zrychlený tep

 • zvýšený počet drobných nehod

 • přehnaná reakce na drobné vnější dráždivé podněty

Příčinou všech těchto příznaků může být nadměrný stres a velká pracovní zátěž.

Stres z práce

Druhy stresu

Rozlišují se následující druhy stresu:

 1. Fyziologický stres – je způsoben fyzickými faktory (bolest, teplo, chlad, nepohodlí), vede k neurózám a ty zase k neurastenii a hysterii).
 2. Psychický stres – je způsoben velmi silnými informačními a emocionálními vlivy nebo jejich nedostatkem. Vede k depresi.

Existuje však i jiná definice jednotlivých druhů stresu:

"Pokud vnímáme stresory jako pozitivní a dochází k pozitivní aktivační reakci, nazývá se tento typ stresu "eustres". 

V případě, že stresor vnímáme jako negativní a děsivý, můžeme předpokládat, že zažíváme negativní stres neboli "distres".

Jakýkoli stres – pozitivní či negativní - vystavuje naše tělo zpočátku tlaku a produkuje stresové hormony, které zvyšují výkonnost a koncentraci. Tento stres nelze zmírnit kognitivní prací u počítače, ale naopak sportem nebo vědomými relaxačními cvičeními. Pokud nám tato fyzická relaxace chybí, ztrácíme rovnováhu: podrážděnost, poruchy spánku a nesoustředěnost jsou logickými důsledky. (5) Pochopení stresu a vytvoření strategií pro jeho zvládání hraje důležitou roli při udržování zdraví. Pravidelné cvičení, relaxační praktiky, meditace a podpora blízkých mohou pomoci snížit hladinu stresu. Důležité je také uvědomit si své hranice, stanovit si priority a udělat si čas na relaxaci.

Stres se stal nedílnou součástí moderního života a vytváření tzv. skleníkového prostředí, beze stresu, také není dobrým řešením. Vliv stresu na zdraví bychom ale neměli podceňovat. Pochopení fyziologie a psychologie stresu, uplatňování účinných technik jeho zvládání, pomůže udržet rovnováhu a zajistit dlouhodobou pohodu. Naučit se účinně zvládat stres je důležitou součástí celkové péče o zdraví a kvalitu života. Psychologie hraje důležitou roli při analýze výkonnosti. Úroveň stresu, motivace, nasazení a spokojenost zaměstnance ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly s plným nasazením a soustředěním. Ergonomické židle a nastavitelné pracovní stoly mohou tím, že poskytují pohodlné a komfortní pracovní místo, významně ovlivnit snížení stresu a únavy, což následně přispívá k pohodě a psychické rovnováze zaměstnance, a tím i k jeho výkonnosti. 

Nesprávná poloha těla při práci jako jedna z příčin stresu

Dlouhodobé účinky neustálého stresu mohou být závažné. Poruchy spánku, zažívací potíže, arteriální hypertenze, srdeční choroby a imunitní nedostatečnost jsou jen některé z možných zdravotních problémů spojených se stresem. Může také urychlit proces stárnutí a ovlivnit délku života. Fyzické nepohodlí způsobené nesprávným sezením vede nejen k pocitu únavy, ale může způsobit také frustraci a sníženou úroveň koncentrace. Správně navržené ergonomické židle, které se přizpůsobují přirozeným vlastnostem těla, minimalizují fyzické nepohodlí a odstraňují zdroj potenciálního stresu.  Ergonomické židle tak snížením úrovně stresu a únavy a zajištěním vhodného pracovního prostředí účinně zlepšují psychický stav zaměstnanců, což má pozitivní dopad na jejich angažovanost, motivaci a soustředění, a tím i na zvýšení produktivity v organizaci. Efektivita, chápaná jako poměr dosažených výsledků a využitých zdrojů, úzce souvisí s fyzickými i psychickými aspekty lidské výkonnosti. V souvislosti s ergonomickým sezením existuje úzký vztah mezi zlepšením pracovních podmínek a efektivitou úkolů, které pracovníci vykonávají.

Sedavý charakter práce s sebou přináší řadu problémů. V kancelářích je často jedinou částí těla, která se během pracovního dne pohybuje, prst, kterým se ovládá myš.  V takovém prostředí dochází velmi rychle k negativnímu ovlivnění organismu.

Pracovníci jsou ohroženi a vystavují se riziku:

 • vzniku trombózy

 • silným bolestem hlavy

 • problémům se spánkem

 • bolesti paží

 • Infekčním onemocněním

 • zhoršení zraku 

Při správném používání může moderní polohovatelný stůl snížit zdravotní rizika spojená se sedavým způsobem života. Mezi ně patří také bolesti zad, přetížení šíje a shrbené držení těla, které může způsobit problémy s rameny a páteří. Některé studie dokonce spojují dlouhodobé sezení s obezitou a kardiovaskulárními chorobami. Některé společnosti dnes používají pracovní stoly jako součást celkové firemní kultury. Zaměstnanci společností Apple, Microsoft a mnoha dalších firem zjistili, že méně sezení prospívá tělu i mysli. Ti, kteří u stolu stojí, uvádějí nižší úroveň stresu, lepší náladu a příliv energie. To může být způsobeno tím, že se mohou během dne častěji pohybovat a nemusí se při psaní nebo práci na počítači neustále hrbit. Cítí se také pohodlněji a mohou lépe komunikovat s kolegy, když mohou vstát, aby přijali telefonní hovor nebo uspořádali nečekanou schůzku. Většina moderních polohovatelných stolů umožňuje snadné přepínání mezi polohou vsedě a vestoje stisknutím tlačítka. Některé jsou navrženy s paměťovým nastavením, které se na začátku každého sezení automaticky vrátí do předchozí polohy stání nebo sezení. To vám může pomoci snadno se dostat do nové polohy a nepřepínat se, když se s novým pomocníkem teprve seznamujete.

Zvládání stresu z psychologického hlediska

Na psychické úrovni může stres vyvolat různé reakce včetně úzkosti, deprese a podrážděnosti. Lidé se mohou potýkat s problémy v práci, ve vztazích, s financemi nebo se zdravím, což zvyšuje emoční zátěž. Kromě toho může stres ovlivnit kognitivní funkce, jako je soustředění a rozhodování, což má vliv na celkovou výkonnost. Zvládání stresu je důležitým aspektem převzetí odpovědnosti za své zdraví. Zde je několik praktických tipů:

 • Najděte si čas na pravidelný odpočinek a relaxaci. Cvičte relaxační techniky, jako je meditace, hluboké dýchání nebo jóga.

 • Stanovte si priority a naučte se delegovat úkoly, abyste snížili pocit zahlcení 

 • Pokud si potřebujete promluvit o svých pocitech a emocích, vyhledejte podporu přátel, rodiny nebo odborníků, například terapeuta.

 • Cvičte pozitivní myšlení a rozvíjejte strategie zvládání emocí, jako jsou pozitivní afirmace a vedení deníku.

Zvládání stresu z fyziologického hlediska

Když je člověk ve stresu, aktivuje se systém "bojuj nebo uteč". V těle se začnou produkovat adrenalin a kortizol, známé jako stresové hormony. To způsobí, že se zvýší tepová frekvence, krevní tlak a svaly se napnou, čímž se tělo připravuje na možné nebezpečí. Krátkodobě může být tato reakce prospěšná, ale pokud se stres stane trvalým, může vést k vážným problémům.

Na pracovišti jsou za důležité pro snížení "následků" sedavého způsobu života považovány čtyři klíčové prvky, a sice

 • organizace práce a kultura pracoviště, která podporuje aktivní a dynamický způsob práce

 • správné držení těla při práci, včetně správného designu a možností pracovního místa s využitím možností nastavení židle a stolu

 • zkrácení doby strávené v sedě díky dynamičtější práci – každých 30 minut vstaňte na 10 minut, takže dosáhnete minimálně 12 desetiminutových stání denně.

 • Osvětová školení a vzdělávání, včetně cvičení při práci.

Když se psychologie a fyziologie navzájem propojují

Studie lidského chování provedené na univerzitě v Missouri ukázaly, že lidé mají tendenci komunikovat mnohem otevřeněji, když stojí, než když sedí. Když člověk stojí, jeho hlas zní plněji, dynamičtěji a přesvědčivěji, což výrazně zvyšuje produktivitu při schůzkách nebo telefonních hovorech. Vliv řeči, pohybu a úsměvu nelze podceňovat – při setkáních s obchodními partnery, rozhovorech s klienty nebo společenských setkáních s kolegy.

Motivace na pracovišti

Méně vnějších rušivých vlivů, jako je stres, frustrace a chronická bolest, vytváří větší motivaci na pracovišti. Pokud se člověk cítí zdravější a energičtější, práce mu jde rychleji od ruky, snáze dosahuje svých cílů, je se svou prací spokojenější, a tudíž díky větší motivaci dokáže vytvořit více zajímavých návrhů a úspěšně je realizovat. 

I malé změny mají velké výsledky

Pokud jste se rozhodli ve své kanceláři něco změnit a učinit kroky, pro zlepšení atmosféry, nemusíte hned začínat s rekonstrukcí. Zkuste například vyměnit svůj standardní pracovní stůl za ergonomický výškově nastavitelný. Důležité je věci neuspěchat. Postupně přejděte ze sedu do stoje a postupně prodlužujte interval stání, protože vaše tělo si musí na změnu zvyknout. Můžete začít tím, že budete telefonovat nebo odpovídat na e-maily ve stoje, a pak přesunout další pracovní úkoly ze sedu do stoje. Pokud má vaše tělo zpočátku problém přizpůsobit se zvýšené pracovní zátěži, skvěle se k tomu hodí ergonomické židle, které zajistí správné držení těla vsedě a sníží zátěž nohou. Pokud je pro vás stále obtížné "narovnat" tělo a přechod ze sedu do stoje je příliš pomalý, můžete vždy vyhledat další pomoc profesionálního trenéra a poradce.

Naše tipy pro zvládání stresu

Níže si dovolíme vystihnout několik nejužitečnějších doporučení, prvky, kterých osobně sami využíváme doma a v práci.

 • Kanclrobik

Jako velmi praktickou publikaci vnímáme knihu autora Bruno Lichtbau s názvem Kanclrobik. Sto cviků do kanceláře pro dobrou kondici.

Sedm otázek, které vám kladou vaše záda:

 1. Nevážíte moc?
 2. Dbáte na správné držení těla?
 3. Jste pohybliví?
 4. Ležíte správně?
 5. Jak vycházíte se svýma nohama?
 6. Umíte zvedat správně?
 7. Děláte něco pro záda?“  

Odpověďmi na tyto otázky si vyjasníte hodně momentů a dokážete nastolit nutné změny, o důležitosti kterých jsme se zmiňovali výše.

Změna podporuje motivaci nejen při práci. Můžete vyhledávat stále nové protahovací a posilovací cviky. Časem tak získáte cit pro to, abyste zvolili právě takové cvičení, které vám udělá dobře v konkrétní, aktuální situaci. 

Velmi praktickým přístupem pro snížení stresu je využívání Eisenhowerového principu nastavení priorit, kdy se doporučuje rozdělovat práci podle důležitosti do 4 kategorii. Nebo můžete si jejich počet uzpůsobit dle vašich potřeb. V první kategorii by měly být ty záležitosti, které se musí vyřídit bezodkladně. Až se propracujete všemi úkoly s čistému pracovnímu stolu budete cítit uspokojení a poskytne vám to prostor pro kreativitu. Abyste ale nepadli za oběť únavě, měli byste nezapomínat na patřičný přísun kyslíku. Pokud nemáte možnost být alespoň chvíli u otevřeného okna nabízí se cvik, který se jmenuje „bubnování dechu“. Pomáhá také proti pocitu úzkosti.

Návod v knize „Kanclrobik“ zní následujícím způsobem:

 1. Postavte se rovně k otevřenému oknu, zhluboka nadechněte, hrudník pořádně naplňte vzduchem a zadržte dech.
 2. Zlehka poklepávejte oběma pěstmi na prsní kost směrem nahoru a dolů, přitom nesetrvávejte dlouho v jednom místě.
 3. Nakonec prudce, naráz vydechněte. Před dalším opakováním cviku třikrát zhluboka nadechněte a vydechněte.
 4. Tento cviku byste neměli opakovat víc než třikrát po sobě jako celek. 

 Jóga

V návaznosti na „Kanclrobik“ musíme určitě zmínit, že cvičení jógy přímo na pracovišti usnadňuje přístup zaměstnanců k této aktivitě, na kterou by jindy během dne už neměli čas. A tak má více lidí šanci zůstat ve fyzické a duševní pohodě – což je dobrou prevenci.

Jóga v práci

Motivační karty a psaní deníku

Jako další nápad, pro zvládání stresu a uspořádání si myšlenek, jsou motivační karty a vedení deníku. Motivují ke změnám a zbavují stereotypu v myšlení a vnímání světa. Zlepší komunikaci v kolektivu a rozvíjí sociální dovednosti, bez závislosti na věku. Psaní deníku vám může pomoci udržet přehled a všimnout si pokroků, které děláte. Nezavrhujte tuto myšlenku o deníku tak rychle - vedení deníku vděčnosti snížilo u skupiny studentů Stanfordovy univerzity hladinu stresu o 27% a nedávné studie z Yaleovy a Kolumbijské univerzity ukázaly, že používání deníků vděčnosti zvyšuje pozornost, vnímavost a energii, stejně jako posiluje imunitní systém a snižuje úzkost.

Digitální detox

Dále jistě pomůže digitální detox, kdy si dovolíte pauzu od telefonu, počítače, sociálních sítí a také televize, kterou většina z nás už ani nevnímá jako něco, co nám bere čas, který jsme mohli věnovat sobě a blízkým lidem, vždyť přece sedíme na gauči vedle sebe – ale ne spolu! Už v roce 2001 chtěl francouzský spisovatel Phil Marso upozornit na problémy, které mobilní telefony působí ve společnosti a vyhlásil první Světový den bez mobilů. To bylo dlouho před nástupem smartphonů, které vliv na naše životy ještě znásobily. Letos bude tzv. Den bez mobilu probíhat v únoru (viz. https://www.mobilou.net), ale nevadí, když si na svůj „volný den“ vymezíte jiné dny. Můžete si volno udělat klidně každý měsíc – je to na vás. Jisté je, že když vynecháte mobilní i nemobilní moderní zařízení po jistou dobu, si uvědomíte, kolik vám tato zařízení skutečně dávají a kolik berou. 

Masáž rukou

V průběhu pracovního dne si můžete dopřát jemnou masáž dlaní a rukou. Stačí Vám na to dokonce i jen 5 minut. Ruce unavené neustálým používáním klávesnice a myši vám za to budou vděčné a vaše mysl se také uvolní. Aktivací určitých bodů na rukou můžete výrazně pomoci svému zdraví a např. zabránit bolesti hlavy.

Endorfíny

Masáž, např. rukou nebo i celého těla uvolňuje člověka a navozuje duševní pohodu. Fyzické cvičení ale pomáhá ještě více, ve smyslu, že už po 10 minutách intenzivního cvičení můžeme zažít vlnu endorfinů, nebo-li „hormonů štěstí“, které dokážou dokonce tlumit bolest.

 Díky provedeným výzkumům také víme, že endorfíny: 

 • redukují úzkostné a depresivní stavy;

 • zlepšují náladu;

 • posilují sebevědomí;

 • příznivě ovlivňují kognitivní funkce

Čtení

Zde se nabízí jak odborná literatura, vysvětlující problematiku vzniku stresu a práce s ním, tak i běžnou, odpočinkovou. Čtení totiž nejen že obohacuje naši slovní zásobu, ale také zlepšuje empatii, přinašejí pocit radost, čímž snižují stres. Pomáhá také ke kvalitnějšímu spánku, zlepšuje paměť a snižuje dokonce riziko Alzheimerovy choroby. Čtení také otevírá naši mysl a zbavuje předsudků. A když budete číst nejen sobě, ale i svým dětem, zažijete spolu chvíle, které se stanou vašimi společnými klíčovými vzpomínkami. V zaměstnání si můžete také číst. Sice to nebudou obsáhlé romány, ale o polední přestávce si můžete dopřát několik vtipů a zlepšit tím náladu nejen sobě, ale i kolegům.

Mazlíčci

Pokud patříte k zaměstnancům firmy, která pro pohodu a uvolnění svých zaměstnanců umožňuje jim kontakt s kočkou nebo psem přímo v kanceláři, máte vyhráno. O to více, pokud si sami nemůžete dovolit mít doma domácího mazlíčka. Hra se psem pomáhá snížit krevní tlak a tulení s kočičkou pomůže vám zpomalit se a uklidnit. Nebudete litovat ani, když byste si do vaše kanceláře pořídili kanárka, jehož zpěv prospívá srdci. Obecně je ptačí zpěv považován za jeden z nejklidnějších a nejkrásnějších zvuků na světě.

Úsměv

Pozitivní vliv úsměvu znají všichni – celé vaše tělo reaguje na tento nepatrný pohyb a lidí okolo se začínají podvědomě usmívat také, takže vaše okolí najednou už nevypadá tak nevlídně.

Cvičení "No a co?"

Vezměte si list papíru a pero. Napište si svůj nejtíživější problém. Řekněme například, že jste v práci špatně vypracovali nějaký výkaz. Poté si položte otázku "No a co?". Napište si první odpověď, která vás napadne, například "Vyhodí mě z práce". Znovu si položte stejnou otázku "A co z toho?" a zapište si novou odpověď, například "Budu bez peněz". Pokračujte tak dlouho, dokud své obavy zcela nevypíšete. Na konci cvičení se budete cítit lehce, vesele a starý problém vám už nebude připadat tak hrozný a neřešitelný. Protože v průběhu cvičení vás jistě napadnou alternativní cesty a řešení, kterých jste si nevšimli dříve.

 

Závěr

Stres nás provází po celý život. Nemůžeme se mu vyhnout, ale můžeme snížit jeho negativní dopad a co nejdříve se ho zbavit. Hlavní je nepodlehnout ničivému vlivu stresu, pak se vám bude dobře dařit! Budete na sebe moci být hrdí, když se dokážete vypořádat s obtížemi a neztratíte se v nich. Objevení této dovednosti vám umožní vidět, že toho nyní dokážete hodně. A každé nové vítězství nad stresem – i to nejmenší – posílí vaši odolnost vůči stresu. Sebevědomé a správné prožívání stresu dodává hodně síly k dosažení něčeho nového. Stěhování, změna profese, školení nebudou vyvolávat strach a záchvaty paniky.

 


 

Odkazy a zdroje: 

#whatsnext - arbeiten in der digitalen Arbeitswelt | Die Techniker - Presse & Politik (tk.de)

https://www.tk.de/presse/themen/praevention/gesunder-arbeitsplatz/arbeitgeber-studie-whatsnext-2145326?tkcm=aaus 

Stress am Arbeitsplatz: Die große Studie | Wellnow

https://www.wellnow.de/ratgeber/studie-stress-am-arbeitsplatz-erholungsangebote/ 

Stress Management, Anger, & Benefits of Living a Less Stressful Life

https://theshapetrainer.wordpress.com/2015/09/18/stress-management-anger-benefits-of-living-a-less-stressful-life/

Биологические и физиологические основы стресса как причины неврозов (cyberleninka.ru) 

https://cyberleninka.ru/article/n/biologicheskie-i-fiziologicheskie-osnovy-stressa-kak-prichiny-nevrozov/viewer/ 

Stressmanagement | Wellnow 

https://www.wellnow.de/ratgeber/stressmanagement/ 

Musculoskeletal disorders and prolonged static sitting - OSHwiki | European Agency for Safety and Health at Work (europa.eu)

https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders-and-prolonged-static-sitting

Боль, пыль, стресс: Медики назвали главных врагов офисных работников https://rabota-i-trud.ua/article-bol-pyl-stress-mediki-nazvali-glavnyh-vragov-ofisnyh-rabotnikov 

Motivační karty usměj se na svět | Domácí vzdělávání - Veselá domoškola (veselabara.cz)

https://veselabara.cz/motivacni-karty

https://mobilmania.zive.cz/clanky/dnes-je-svetovy-den-bez-mobilu-kvuli-koronaviru-se-meni-stezejni-poselstvi/sc-3-a-1350567/default.aspx 

Bruno Lichtbau - „Kanclrobik. Sto cviků do kanceláře pro dobrou kondici.“

 


 

Zdroj foto: Canva.com 

 

500 Kč na nákup